บอร์ดธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง “ปรีดี ดาวฉาย” เป็นกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้ง ตลท. แต่งตั้ง 2 ผู้บริการ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการธนาคาร” ปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมกรรมอิสระ และ นิรมาณ ไหลสาธิต มีผลตั้งแต่ 26ม.ค. 2566

วันที่ 27 ม.ค.2566 ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) หลังประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1ของปี 2566 โดยที่ประชุม มีมติ ตั้งผู้บริหารแบ่ง 2 ตำแหน่งสำคัญ ดังนี้ แต่งตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการอิสระ แทนนาย ปิติ สิทธิอำนวย พร้อมด้วย นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต เป็นกรรมการ แทน นายทวีภาค ฤทธาภิรมย์ โดย จะมีผลทันที ตั้งแต่ 26ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password