บสย. ร่วมลงนาม ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย

บสย. ร่วมลงนาม โครงการ CARE กับ สภาหอการค้า และ กลุ่มผู้ส่งสินค้าทางเรือ ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มผู้ประกอบการ​ ยางพารา ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent –LOI) โครงการ CARE (Capital Flow in Rubber Industrial Estate) ความร่วมมือและส่งเสริมให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มยางพารา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ สหกรณ์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ร่วมกันผลักดันและยกระดับคุณภาพของเกษตรกร กับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย ดร.หลักชัย พิตติพล ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม และนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง เสริมสภาพคล่องทางการเงิน การผลักดันสินเค้าและการบริหารจัดการให้ตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการภายใต้ BCG Model (Bio Circular และ Green ) เพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราให้สูงขึ้นเพื่อการส่งออกของประเทศ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการบริการเงิน และเพื่อเป็นต้นแบบของการร่วมมือในการบูรณาการระบบ Supply Chain

โดย บสย. จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การให้ความรู้ทางการเงิน จับคู่ธุรกิจ พร้อมเป็นหลักประกัน ยกระดับอุตสาหกรรมยางทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยที่ผ่านมาได้ช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาง มากกว่า 9,600 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวมกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้อีกกว่า 500 ราย วงเงินค้ำประกันรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียน LINE TCG First 24 ชั่วโมง

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราและสินค้ายางพารา เป็นอันดับ 1 ของโลก และมีเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 6 ล้านคน มีพื้นที่สวนยางกว่า 18 ล้านไร่ และมีมูลค่าการส่งออกยาง สูงถึง 680,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Bio Circular และ Green และ Carbon Credit ในอนาคตอันใกล้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password