หอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส หนุนการดำเนินงานของรร.

ปธ.หอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 3 ลบ. เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ

นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 3 ล้านบาท โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติรับมอบ

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่าหอการค้าไทย-จีน  ก่อตั้งมายาวนาน และครบรอบ 113 ปีของการสถาปนาในปี 2566 นี้  นอกจากมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนแล้ว 

หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สืบทอดเจตนารมย์จากรุ่นสู่รุ่น คือ การช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนด้านการศึกษา อีกด้วย

ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านต่างๆ ก็ตามแต่การที่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสม ก็เป็นวางรากฐานทักษะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้สามารถต่อยอดและก้าวสู่บุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสนี้  หอการค้าไทย-จีน  มีความยินดีมอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิพระดาบส” จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สืบต่อไป

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส กล่าวขอบคุณ หอการค้าไทย-จีน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และ กล่าวเสริมว่า โรงเรียนพระดาบส ปัจจุบันเปิดสอน 2 แห่ง คือ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  และ ที่ จ.ยะลา  มีเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 200 คน เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ  นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนลูกพระดาบส  เปิดการฝึกทักษะเพิ่มเติมเฉพาะทาง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เช่น ด้านการเกษตร ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก

สำหรับคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมพิธีมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในวันนี้ ประกอบด้วย  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธาน และรองประธาน 3 ท่าน คือ นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล / นายสินชัย งามวงศ์มาศ /นายสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข  รวมถึง รองเลขาธิการ 4 ท่าน คือ นายสรสินธุ  ไตรจักรภพ / นายประสงค์  เอาฬาร/ นายอุดม  สุขสุดประเสริฐ/ นายกิตติพงศ์  พุทธพรมงคล  และ นายสมัย กวักเพฑูรย์  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password