BBL เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ‘MIT Media Lab Southeast Asia Forum’

ธ.กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน “MIT Media Lab Southeast Asia Forum”เปิดโอกาสให้ผู้สนใจคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ดันไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมในอาเซียน

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) การจัดงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจการคิดค้นทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เรียนรู้จาก MIT Media Lab หน่วยงานด้านวิจัยชั้นนำของโลกจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (MIT) ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ทางงานวิจัยที่ล้ำสมัยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยเป็นการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนและได้เลือกจัดขึ้นในประเทศไทยด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตสู่การเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

“MIT Media Lab Southeast Asia Forum” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด Beyond the Elephant in the Room เพื่อสื่อถึงประเด็นที่เป็นความท้าทายสำหรับมนุษยชาติแต่ถูกมองข้ามเสมอมา ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพ,KBTG, สมาคมศิษย์เก่า MIT ในประเทศไทย, MQDC, True, ไทยคมSCG และ MIT Media Lab โดยมี Professor และ PhD Candidates รวม 13 คน พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีก 7 คน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันความรู้ อีกทั้งยังมีผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ ของไทยอีก 8 คน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ตลอดงาน 3 วัน ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพต่าง ๆ เข้าฟังวันละกว่า 850 คน

ประเด็นสำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่สถานการณ์หรือความท้าทายในอนาคตที่วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการขยายขีดความสามารถของมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Extended Intelligence) การผสมผสานของโลกจริงและโลกเสมือน (Hybrid Realities) การเสริมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ผ่านเทคโนโลยี (Augmented Creativity) การแพทย์แห่งอนาคต (Cyborg Health) Smart Materials, Digital Currency, Space Exploration และ Sustainability

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ หนึ่งใน Local Keynote Speaker แนะนำ 6 Episodes ความน่าสนใจของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น “ต้มยำกุ้ง” ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อรสชาติจัดจ้านที่สามารถเลือกชิมได้ตั้งแต่ในภัตตาคารหรูที่เสิร์ฟแบบ Fine Dining ไปจนถึงร้านสตรีทฟู้ด “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยที่ได้ผ่านการรับรองตามระบบการแพทย์ทางเลือกว่ามีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบและติดเชื้อ ซึ่งบริการทางสาธารณสุขของไทยได้นำมาใช้เพื่อช่วยรักษาอาการจาก Covid-19 “พังสุดา” หนึ่งในช้างเลี้ยงจากปางช้างแม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่สามารถจับพู่กันวาดภาพออกมาได้อย่างสวยงามด้วยเส้นสายแต่ละเส้นที่วาดเพียงครั้งเดียว สะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้และทักษะที่น่าตื่นตาตื่นใจของช้างไทย

“โรงเรียนดรุณสิกขาลัย” โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่าง MIT Media Lab โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของ Pr of. Seymour Papert จาก MIT Media Lab มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และผลงานการสร้าง “ดาวเทียมจิ๋ว (CanSat)” ดาวเทียมจำลอง ที่มีขนาดเล็กจิ๋วเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่สามารถคว้าแชมป์โลก การสร้างดาวเทียมจำลอง ที่สหรัฐอเมริกา ในการแข่งขัน Annual CANSAT Competition 2022

ปิดท้ายด้วยเรื่องงานด้านการออกแบบที่ผนวกเข้ากับมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม โดยยกตัวอย่าง “โรงแรมสามเสนสตรีท” ที่ยกเครื่องแนวคิดเรื่องนี้ใหม่โดยเปลี่ยนจากโรงแรมม่านรูดในอดีต ให้กลายมาเป็นโรงแรมใหม่ในเชิงสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งนำเสนอวิถีชีวิตแบบไทย ๆ เช่น งานวัด หนังกลางแปลง คอนเสิร์ตลูกทุ่งสตรีทฟู้ด ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสภายในพื้นที่ของโรงแรม โดยชุมชนมีส่วนร่วมและมีรายได้เสริม ซึ่งการนำเสนอดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและยังคงเสน่ห์ของความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

 นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ‘Creativity Across Scales: Co-Creation Communities of Possibilities’ โดย ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม ธนาคารกรุงเทพ เป็น Moderator ซึ่งการเสวนาได้พูดถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กและผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญมาก การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยมนุษย์ทำงานเชิงสร้างสรรค์อย่างเทคโนโลยี Generative AI หรือ AI ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้เอง เช่น วาดภาพ ทำวิดีโอ แต่งนิยาย เป็นต้น

รวมถึงเวทีเสวนา ในหัวข้อ ‘Interest of Values: Digital Currency, Web3, and Trustworthy Networks’ ที่ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ เป็น Moderator ซึ่งการเสวนาได้พูดถึงโลกของการกระจายศูนย์ (Decentralized) ที่ให้สิทธิผู้ใช้งานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยสร้างคุณค่า (Value) ให้กับระบบโดยตรงบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน (Mutualism) และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบการดำเนินงานที่ไม่ต้องมีคนกลางเป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแลระบบงานทั้งหมด ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่อาจนำมาใช้กับ Social Media ในอนาคต การเสวนายังพูดถึง Blockchain Technology ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของ MIT Media Lab ที่นำมาใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data  Privacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การประมวลผลมีความรวดเร็ว เช่นเดียวกับระบบงานแบบรวมศูนย์ (Centralized) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆได้อย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยก็ได้มีการทดลองนำเงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency – CBDC) ซึ่งในกรณีประเทศไทย ก็คือเงินบาทที่อยู่ในรูปดิจิทัลมาใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับภาคอุตสาหกรรม นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อขจัด Pain Point ได้อย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password