EXIM BANK แนะผู้ประกอบการ SMEs เร่งปรับตัวสู่เศรษฐกิจสีเขียว ในงาน Smart SME Expo 2024

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมบรรยายหัวข้อ Greenomic ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจสีเขียว” ในงาน Smart SME Expo 2024 จัดโดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (PMG) ถ่ายทอดสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันที่เป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลให้เกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติ พร้อมแนะให้ผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัวรับมือมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

โดย EXIM BANK ในฐานะ Green Development Bank พร้อมเติมความรู้ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้แข็งแกร่งในทุกมิติ และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password