ธ.ก.ส.เยี่ยมชมงานลูกค้า New Gen สร้างฐานคนรุ่นใหม่สู่ภาคการเกษตร

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมกิจการลูกค้าโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสาขาในช่วงปิดปีบัญชี 2566 จังหวัดสกลนคร

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัท จารุวิทย์ฟาร์ม จำกัด ลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 ที่ประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงปลาช่อนครบวงจร ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ จำหน่ายลูกพันธุ์ปลาช่อน ไปจนถึงการจำหน่ายปลาช่อนพร้อมรับประทาน ไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตภายใต้หลักการตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตจนได้มาตรฐาน GAP และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและเกษตรกรที่มีความสนใจมาเรียนรู้ธุรกิจและการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ สาขาสกลนคร สาขาย่อยโพนยางคำ สาขาโคกศรีสุพรรณ สาขาธาตุนาเวง และสาขากุสุมาลย์ ที่เปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการรัฐบาลและ ธ.ก.ส. อย่างครบถ้วนในช่วงปิดปีบัญชี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามความเห็นในการใช้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password