4 ปีซ้อน!! ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ธอส. ในระดับ AAA

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผย ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรในระดับ AAA เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ที่ระดับคงที่ (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งของสถานะ
ทางการเงินของธนาคาร

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง สถาบันการจัดอันดับเครดิตที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส.ในระดับ “AAA” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ระดับ “คงที่” (Stable) สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง และมีเสถียรภาพ ซึ่ง ธอส. เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐ โดยตลอด 70 ปี ได้ดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้จำนวน 217,752 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 92.5% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 235,480 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าทั้งปี 2566 จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ธอส. เป็นสถาบันการเงินที่เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 34.1% หรือ 1 ใน 3 ของระบบสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างรวมทั้งสิ้น1,670,733 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 80% ของสินเชื่อคงค้างรวม เป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ทำให้เห็นว่า ธอส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ตอบโจทย์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอย่างแท้จริง ขณะที่สินทรัพย์รวมมีสูงกว่า 1.7 ล้านล้านบาท และมีกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ 15.08% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ 8.5% ดังนั้นการคงอันดับเครดิต ธอส. ของทริสเรทติ้งในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเครดิต และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Sustainable Bank ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password