บสย.จัดประชุมแลกเปลี่ยนงานบริหารทรัพยากรบุคคล กับ 7 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

บสย.เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  (Specialized Financial Institutions: SFIs)  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี 7 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ร่วมประชุม

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  (Specialized Financial Institutions: SFIs)  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลจาก 7 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  ร่วมการประชุม ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บสย. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารทุนมนุษย์ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้ Chat GPT เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. TCG Learning Center ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password