SAM แต่งตั้ง ‘ประธานบอร์ดคนใหม่’

บอร์ดบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ประกาศแต่งตั้ง พวงทิพย์ ปรมาพจน์” นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่ มีผล 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับ นางพวงทิพย์ ปัจจุบันอายุ 70 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจมากมาย อาทิ ผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการในสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเป็น กรรมการและอนุกรรมการในหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้าน นางพวงทิพย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ บสส. ซึ่งถือได้ว่าเป็น องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศมากว่า 2 ทศวรรษ โดยช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคประชาชนรายย่อยให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตได้ตามปกติมาแล้วเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังช่วยส่งคืนอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) กลับคืนเข้าสู่ระบบด้วยการขายให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ให้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทย และยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศผ่าน โครงการคลินิกแก้หนี้ ที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ได้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้เป็นอย่างดี

“ดิฉันยังคงมุ่งมั่นและมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันให้ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ บุคลากรมีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้” ประธานบอร์ด SAM คนใหม่ กล่าว

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password