ปตท. โชว์กำไรปี 64 โต 187% แตะ 1.08 แสนล้านบาท

ปตท. เผยผลประกอบการปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 187% จากปีก่อน ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 6.88 แสนล้านบาท เติบโต 23.3% จาก EBITDA ที่ขยายตัวแข็งแกร่ง และมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 4.6 หมื่นล้านบาท

บมจ.ปตท. หรือ PTT รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมี EBITDA จำนวน 427,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 202,284 ล้านบาท หรือ 89.6% จากปี 2563 ที่จำนวน 225,672 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก Accounting GRM ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2563 เป็นกำไร 5.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2564 รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์

นอกจากนี้ในปี 2564 มีกำไรสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2563 มีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท ในส่วนของผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลักจากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ ตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น รวมถึงธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

โดย ปตท. มีกำไรสุทธิในปี 2564 มีจำนวน 108,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 70,597 ล้านบาท หรือมากกว่า 100% จากในปี 2563 ที่จำนวน 37,766 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น สำหรับงวดไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท. มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 101,271 ล้านบาท ลดลง 9,251 ล้านบาท หรือ 8.4% จาก 3Q2564 ที่จำนวน 110,522 ล้านบาท

โดยสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ที่ลดลง ขณะที่ธุรกิจการกลั่นมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากค่าการกลั่นทางบัญชี (Accounting GRM) เพิ่มขึ้นจาก 3.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาส 3 ปี 2564 เป็น 5.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาส 4 ปี 2564 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ กำไรจากสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. ลดลงประมาณ 3.4 พันล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าในไตรมาสก่อน ประกอบกับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลงเช่นกัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password