รมว.คลังเปิดอาคาร ธ.ก.ส.สาขาแม่ลาว

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่ลาว และเยี่ยมชมงานบริษัท รากแก้ว ฟาร์มอโกร จำกัด จังหวัดเชียงราย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่ลาว ที่เปิดให้บริการเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานบริษัท รากแก้ว ฟาร์มอโกร จำกัด ของนายยงยุทธ แก้วรากมุก ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ พะเยา ภายใต้แบรนด์ รากแก้วฟาร์ม มากว่า 30 ปี โดยเลี้ยงไก่ไข่ในระบบ EVAP ( Evaporative Cooling System) ในโรงเรือนแบบปิด ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการผลิต

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 7 โรง ที่จุแม่ไก่ยืนกรงได้สูงสุด 265,000 ตัว มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเลี้ยงและเก็บไข่ ได้แก่ เครื่องเก็บไข่ เครื่องให้อาหาร และเครื่องคัดไข่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (GMP) และการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (GAP) ซึ่ง   ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนในการลงทุนผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร โดยมีนายนรินทร์  สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password