รมช.คลังนำตรวจสอบรายการทรัพย์ฯโครงการท่อส่งน้ำภาค ตอ. ก่อนส่งมอบวงษ์สยามฯ รับไปดำเนินการต่อ

“สันติ พร้อมพัฒน์” นำทีม กระทรวงการคลัง – กรมธนารักษ์  ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก “โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2)” ก่อนส่งมอบให้ วงษ์สยามก่อสร้าง รับไปดำเนินการ ต่อจาก East Water ที่จะหมดสัญญาสิ้นปี 2566

เมื่อช่วงสายวันที่ 23 มกราคม 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะฯ เดินทางมาจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี  เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยลงพื้นที่ โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ที่เดิมกรมธนารักษ์ได้ให้ บริษัท East Water เป็นผู้บริหารจัดการโครงการไปพลางก่อน และต่อมา บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้สัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง  โดย กรมธนารักษ์ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐ เพื่อให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ไปดำเนินการตามสัญญาบริหารฯ 

รมช.คลัง กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ มาเพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง ในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำดอกกรายนั้น บริษัท East Water ยังคงดำเนินกิจการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญา

ด้าน นายจำเริญ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน กรมธนารักษ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งมอบทรัพย์สินของรัฐในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยกรมธนารักษ์ บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจทรัพย์สินโครงการข้างต้น รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน กรณีการขอสนับสนุนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทานในการดำเนินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบทรัพย์สิน ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ดังนั้น จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password