ไอแบงก์ได้เอ็มดีคนใหม่ – EXIM BANK จ่อเปิดดีลหนุนส่งออกอาหารฮาราลไปตะวันออกกลาง

บอร์ดธนาคารอิสลาม ประกาศตั้ง กรรมการและผู้จัดการธนาคารคนใหม่ “ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์” พ่วงอีก 2 กรรมการป้ายแดง เริ่มมีผล 1 ม.ค.65 ด้าน เอ็มดี. EXIM BANK เตรียมยกทีมหารือ หนุนผู้ส่งออกอาหารฮาราลไปยังตะวันออกกลาง เหตุมีแรงซื้อสูงมาก

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัด “ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2565” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการธนาคาร เข้าร่วมประชุม โดยใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง และกรรมการที่ลาออก จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางโชตินาถ  ยงสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายชัยชาญ  พลานนท์ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายธัชพล โปษยานนท์ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ครบวาระของกรรมการเดิม ส่งผลให้ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ด้าน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า EXIM BANK เตรียมหารือกับ นายทวีลาภ เอ็มดี.คนใหม่ของไอแบงก์ เพื่อจับมือร่วมกันในการหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการ โดยเฉพาะการหาตลาดส่งออกใหม่ๆ รวมถึงการให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกอาหารฮาราลไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรที่สูง มีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการอาหารฮาราลสูงมาก โดยแต่ละปีจะมีมูลค่าในการนำเข้าอาหารฮาราลจำนวนมหาศาล ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาราลที่สูงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการในการผลิตอาหารฮาราลมีเรื่องของหลักการศาสนาอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ผลิตและส่งออกจะต้องเข้าใจในหลักการดังกล่าว และต้องดำเนินการผลิตตามกระบวนการของหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คาดว่าต้นปีนี้ ตนจะได้เดินทางเข้าพบและหารือกับเอ็มดี.คนใหม่ของไอแบงก์ เพื่อร่วมมือในการสนับสนุนอาหารฮาราลของไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password