“บีซีพีจี” แต่งตั้ง “นิวัติ อดิเรก” CEO คนใหม่

บอร์ด บีซีพีจี มีมติแต่งตั้ง นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer & President) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 1. นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer & President) 2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (President and Chief Operation Officer) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password