คลังผุด ‘หวยเกษียณ’ ดันเงินออม กอช. ยัน ‘ไม่มอมเมา – เงินไม่หาย’

“รมช.คลัง – เผ่าภูมิ โรจนสกุล ” แถลงโยนก้อนหินถามทาง ประกาศเปิดตัว “หวยเกษียณ” จับคน 3 กลุ่ม “สมาชิก กอช.- ผู้ประกันตน ม.40 – แรงงานนอกระบบ” ระบุ! ไม่ใช่การมอมเมา เหตุเงินซื้อหวยไม่หาย แต่จะกลายเป็นเงินออมยามเกษียณ เผย! ออกเดือนละ 4 งวด ทุกวันศุกร์ รางวัลที่หนึ่ง 1 ล้านบาท มี 5 รางวัล พ่วงรางวัลเล็ก 2,000 บาท อีก 10,000 รางวัล ชี้! หากไม่มีคนถูก สมทบเงินรางวัลงวดต่อไป คาดเริ่มปีหน้า

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดแถลงข่าวว่า ปัจจุบันไทยมีปัญหาประชาชนเข้าสู่วัยเกษียณ แต่ไร้เงินเก็บ ปัญหานี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของไทย และปัญหานี้แก้ไม่ได้ด้วยการอัดงบประมาณในรูปแบบเบี้ยคนชราจำนวนสูงๆ ซึ่งในที่สุดแล้วระบบงบประมาณไม่มีทางรับไหว

ดังนั้น กระทรวงการคลังกำลังพิจารณานโยบาย “สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” หรืออาจเรียกสั้นๆว่า “สลากเกษียณ” หรืออย่างไม่เป็นทางการว่า “หวยเกษียณ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออมที่สามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณ (อายุ 60 ปี) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น (สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง) ดังนี้

1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ออกสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท เพื่อขายให้กับสมาชิก กอช. ผู้ประกันตน ม. 40 และแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง) ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน

2. สามารถซื้อสลากได้ทุกวัน แต่ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที โดยที่เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออม แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม

3. รางวัลของ “ทุกวันศุกร์” กำหนดดังนี้ (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

3.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

3.2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

4.“เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก” (เงินสะสม) ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. โดย กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว และเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ 60 ปี จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้

นโยบายนี้จะเข้าแก้ไขปัญหาคนไทยแก่แต่จน แก่แต่ไม่มีเงินเก็บ เพราะการออมภาคสมัครใจในปัจจุบันไม่ได้ผล ต้องอาศัยการออมที่ผูกกับแรงจูงใจ รมช.คลัง ระบุและว่า

ซื้อสลาก ถูกกฎหมาย เงินไม่หาย กลายเป็นเงินออมยามเกษียณ ถูกรางวัลได้เงินเลย ไม่ถูกทุกบาททุกสตางค์จะถูกเก็บเป็นเงินออมยามเกษียณ ซื้อมาก ได้ลุ้นมาก มีเงินออมมาก

นายเผ่าภูมิ ย้ำว่า นโยบายนี้อยู่ระหว่างขัดเกลารายละเอียด และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ( 6 เดือน – 1ปี) ไม่เกิดขึ้นเร็วอย่างแน่นอน แต่จะเร่งรัดให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ เงินเงินรางวัลดังกล่าวเป็นเงินจากงบประมาณราวปีละ 700 ล้านบาทเศษ โดยจะไม่กระทบกับงบประมาณแผ่นดิน ส่วนสลาก เป็นสลากขูดแบบดจิทัล ซื้อขายและโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของ กอช. ที่สามารถจะรองรับจำนวนผู้ซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มจากสมาชิกเดิมของ กอช. จาก 3 ล้านรายเป็น 20 ล้านราย และเพิ่มจำนวนเงินออมของประเทศได้เป็นจำนวนมหาศาล.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password