EXIM BANK เปิดตัวโครงการที่ปรึกษาสุขภาพใจพนักงาน

EXIM BANK เปิดตัวโครงการที่ปรึกษาสุขภาพใจ (Mental Health Program)” ให้แก่พนักงาน EXIM BANK ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิต ผ่อนคลาย และเรียนรู้ (Live, Relief & Learn)”

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนางสาวนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล หรือ “ดีเจพี่อ้อย” (ที่ 2 จากขวา) ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ และนางสาวพิชาวีร์ เมฆขยาย (ซ้าย) ผู้ก่อตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว  iSTRONG  วิทยากรในงานเปิดตัวโครงการ “ที่ปรึกษาสุขภาพใจ (Mental Health Program)” ให้แก่พนักงาน EXIM BANK ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิต ผ่อนคลาย และเรียนรู้ (Live, Relief & Learn)” เพื่อรับฟังและให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการปรับตัวและรับมือกับความเครียด พร้อมข้อคิดในการเสริมสร้างพลังการทำงานร่วมกัน สร้างองค์กรให้เป็น Empathic Workplace ที่ดูแลเอาใจใส่ เคารพความแตกต่าง รวมถึงสนับสนุนสวัสดิการที่เท่าเทียมแก่ทุกเพศ วัย รวมถึงเพศทางเลือก ด้วยความเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและความหลากหลายในสังคมเป็นความสวยงาม การดูแลพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและประเทศชาติ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ควบคู่กับการประชุมทางออนไลน์กับพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password