พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9”

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิด และอธิบดีกรมบัญชีกลางให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน จำนวน 130 คน อบรมระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยการจัดฝึกอบรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ในรูปแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการฝึกอบรมในห้องเรียน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password