สมอ. ขยายผลตรวจสอบย้อน นำเข้าภาชนะเมลามีนไม่ได้มาตรฐาน

สมอ. บุกทลายแหล่งจำหน่ายภาชนะเมลามีนกลางกรุง ยึดสินค้าด้อยคุณภาพกว่า 1 แสนชิ้น มูลค่ารวมกว่า 2.1 ล้านบาท พบเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าจาก เตือนร้านจำหน่ายและผู้บริโภคให้สังเกตภาชนะเมลามีนที่มีน้ำหนักเบา และราคาถูกผิดปกติอย่าซื้อ อาจเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับข้อร้องเรียนว่า มีการจำหน่ายภาชนะเมลามีนที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. แต่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ สมอ. ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายซึ่งตั้งอยู่ย่านถนนวัชรพล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนจำนวนกว่า 1 แสนชิ้น ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการระบุชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้า ได้แก่ บริษัท อีเอโอ (2017) จำกัด เครื่องหมายการค้าเป็นรูปไก่และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ EAO อยู่ด้านล่าง จำนวน 29,405 ชิ้น และบริษัท พงศ์มา เทรดดิ้ง จำกัด เครื่องหมายการค้าเป็นรูปลูกโลกและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ S&H อยู่ตรงกลาง จำนวน 91,861 ชิ้น รวมจำนวน 121,266 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,818,990 บาท จึงได้ยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด

และนำตัวอย่างภาชนะเมลามีนส่งตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในรายการความทนกรดซัลฟิวริกและความทนน้ำเดือด พบว่าภาชนะตัวอย่างมีฝ้าขาว สีหลุดลอก มีลักษณะพอง มีรอยร้าว และบิดเบี้ยว ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หากผู้บริโภคนำไปใช้งานมีโอกาสที่สารก่อมะเร็งจะเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง

สมอ. จึงสั่งพักใช้ใบอนุญาตนำเข้าของบริษัท อีเอโอ (2017) จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยบริษัทได้ยอมรับผิดในการกระทำดังกล่าว สำหรับบริษัท พงศ์มา เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ยอมรับข้อกล่าวหา สมอ. จึงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและ ผู้นำเข้า แม้ว่าท่านจะได้รับใบอนุญาตทำหรือนำเข้าจาก สมอ. แล้วก็ตาม สมอ. ยังคงตรวจติดตามคุณภาพของสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด และทางออนไลน์อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะดำเนินการตามกฎหมายทันที กรณีนำเข้าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนร้านจำหน่ายหากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ สมอ. ยังได้เข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนของผู้ประกอบการอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน ยี่ห้อ ALFRESCO BY KINTO โดยไม่ได้รับใบอนุญาต สมอ. จึงได้ยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด จำนวน 1,766 ชิ้น มูลค่า 328,610 บาท และจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายนี้ ฐานนำเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

“ภาชนะเมลามีนเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากไม่ได้มาตรฐานเมื่อนำไปใช้งานอาจมีสารโลหะหนักและสารฟอร์แมลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ละลายปนเปื้อนออกมากับอาหารได้ ซึ่งร้านค้ารายย่อยหรือผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าว่าภาชนะเมลามีนนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ ต้องส่งทดสอบในห้อง Lab เท่านั้น ในเบื้องต้นให้ท่านตั้งข้อสังเกตว่า หากภาชนะนั้นมีน้ำหนักเบา ผิวค่อนข้างบาง ราคาถูกผิดปกติ หรือหากนำไปใส่อาหารร้อนหรืออาหารที่มีความเป็นกรดแล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ภาชนะเสียความมันเงา ผิวสาก บิดเบี้ยว บวม หรือขรุขระ หรือสีซีดลงกว่าเดิม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงขอฝากถึงผู้บริโภคให้เลือกซื้อภาชนะเมลามีนที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. คู่กับ QR Code ที่ยืนยันข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น สำหรับผู้ประกอบการ หาก สมอ. ตรวจพบว่ามีการลักลอบทำหรือนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ถือว่ามีความตั้งใจที่จะทำหรือนำเข้าสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมอ. จะดำเนินการอย่างถึงที่สุด” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password