ส.อ.ท. ผนึก AIS นำ “AIS 5G Manufacturing Platform” ยกระดับอุตฯ ไทย

ส.อ.ท. จับมือ AIS นำ “AIS 5G Manufacturing Platform” สนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS นำแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ AIS ครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักในการผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตเครื่องจักรทั้งในเรื่องการเพิ่มความแม่นยำ การวิเคราะห์ การวัดผล หรือแม้แต่ระบบติดตามผลด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจาก IoT เต็มรูปแบบ ที่มาพร้อมโซลูชันของแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON

โดยจะส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME สามารถนำแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ซึ่งถือเป็นโซลูชันสำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถเก็บข้อมูล IoT ของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ในสายการผลิต และนำขึ้นมาบนแพลตฟอร์ม ไปวิเคราะห์และแสดงผลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบโรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ Industry 4.0 ได้ในที่สุด

ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า การทำงานร่วมกับ ส.อ.ท.ในครั้งนี้ เป็นการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาเชื่อมต่อให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มโรงงาน ภาคการผลิตต่างๆ สามารถบริหารจัดการธุรกิจผ่านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันได้แบบ One Stop เพราะนอกจากจะสามารถยกระดับการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ลดต้นทุน รองรับโอกาสและการเติบโตในอนาคตจาก Business Model ใหม่ๆ ได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วย

ด้วยแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่วันนี้ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON (แพลตฟอร์ม 5G ที่รวมศูนย์การบริหารจัดการ 5G, Edge Computing, Clouds และ Applications มาไว้ที่เดียวแบบ One Stop Service สามารถปรับเปลี่ยนได้เองให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา) ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี IoT ที่ทำงานอยู่บน 5G Private Network จะช่วยตอบโจทย์การทำงาน และสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้แบบเรียลไทม์

เพราะแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing มีความสามารถในการวัดประสิทธิภาพและช่วยติดตามการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

Machine Monitoring สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์

Overall Equipment Effectiveness (OEE) Monitoring & Manufacturing Execution System (MES) หัวใจหลักในภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา พร้อมระบบติดตาม ตรวจสอบและออกรายงานด้านการผลิตได้อย่างละเอียด แม่นยำ แและเป็นระบบ

Energy Management ระบบในการตรวจสอบการใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรกลต่างๆ ทั้งในช่วงเวลาที่ทำการผลิตและนอกเวลาการผลิต เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password