EXIM BANK มอบนโยบายปี ’65 แก่พนักงาน

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบนโยบายปี 2565 แก่พนักงาน ยกระดับบุคลากร พร้อมเดินหน้า “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” พัฒนาเศรษฐกิจไทย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบนโยบายการดำเนินงานปี 2565 ของ EXIM BANK แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารในงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน (Town Hall Meeting) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Strive for Excellence)” เพื่อขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จ ทั้งผลการดำเนินงานและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปี 2564 โดยปี 2565 EXIM BANK ยังให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรให้เป็น Empathic Workplace ที่พัฒนาและดูแลเอาใจใส่บุคลากร อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด พร้อมให้สัญญาร่วมกันที่จะดำเนินภารกิจ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” พัฒนาผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและภาคการส่งออกไทย ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสินเชื่อคงค้าง 165,000 ล้านบาทในปี 2565 และสร้างบ้านที่น่าอยู่ มีบุคลากรที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ประเทศไทย ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับฝ่ายเข้าร่วมงาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ควบคู่กับการประชุมทางออนไลน์กับพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password