บัญชีกลางลงพื้นที่ตามงานคลังเขต 1 อยุธยา

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 1 พระนครศรีอยุธยา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจหลักและงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังที่ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 1 โดยนางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 1 พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 1 และบุคลากรสำนักงานคลังเขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password