ไทยร่วมภาคีอนุสัญญา MLI แก้เว้นเก็บภาษีซ้อน

รมว.คลังเผย! ไทยร่วมภาคีอนุสัญญาพหุภาคี MLI หวังแก้ปมการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ ระหว่างประเทศแล้ว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting : MLI) ณ สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Mr. Yoshiki Takeuchi รองเลขาธิการ OECD เป็นประธานพิธีลงนามดังกล่าว

ทั้งนี้ อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI เป็นเครื่องมือภายใต้กรอบความร่วมมือของ OECD ว่าด้วยการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Base Erosion and Profit Shifting Project: BEPS)ที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนในระดับพหุภาคีโดยการนำมาตรการป้องกันการแสวงประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนโดยมิชอบมาบรรจุไว้ให้เป็นรูปธรรมในอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ

“การเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ได้เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเสนอ ซึ่งนับเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ อีกทั้งเป็นปัจจัยบวกที่เพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยโดยกรมสรรพากรสามารถแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ได้ทำไว้กับต่างประเทศได้หลายฉบับในคราวเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนอีกด้วย” รมว.คลัง ระบุ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password