ครม. เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศและสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รับทราบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว

ดังนั้น กรมศุลกากร จึงได้ดำเนินการเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ยกเว้นอากรสำหรับของและส่วนประกอบของของ ไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใด เพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ดังนี้

แบตเตอรี่ (battery)

มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (traction motor)

คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS)

ระบบควบคุมการขับขี่

ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ (on-board charger)

ดีซี/ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC/DC converter)

อินเวอร์เตอร์ (inverter) รวมถึง พีซียู อินเวอร์เตอร์ (PCU inverter)

รีดักชัน เกียร์ (reduction gear)

2.ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามข้อ 1 ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าเป็นของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

3.มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวเพิ่มเติมว่า หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายอัตราอากรทั่วไป ส่วนโครงสร้างอัตราอากร กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6476 หรือสอบถามปัญหาทางศุลกากร ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) หมายเลข 02-667-6656 หรือ สายด่วน 1164

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password