กยศ. – ตลท. เพิ่มหลักสูตร SET e-learning ให้ผู้กู้ยืมมีความรู้ทางการเงิน พร้อมนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะ

กยศ. และ ตลท.เพิ่มหลักสูตร SET e-learning อีก 16 หลักสูตร จากเดิม 35 หลักสูตร รวมเป็น 51 หลักสูตร ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง สามารถนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ถึง 65 ชั่วโมง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า จากการที่กองทุนได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วยการจัดทำหลักสูตร SET e-Learning ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน ด้านการลงทุน และด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สามารถเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว และนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด

ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้เลือกเรียนอีก 16 หลักสูตร จากเดิมมี 35 หลักสูตร รวมเป็น 51 หลักสูตร เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะสะสมได้ถึง 65 ชั่วโมงตัวอย่างหลักสูตรใหม่ๆ ได้แก่ วัย 20+ เริ่มต้นดี ชีวิตไม่มีติดลบ, การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง, Content Creator ออนไลน์: อาชีพยอดฮิตพิชิตเงินล้าน , งานดี ชีวิตลงตัว ด้วย Work-Life Integration เป็นต้น โดยผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://elearning.set.or.th/SETStudentLoan หรือ แอปพลิเคชัน กยศ. Connect

ในปีที่ผ่านมา หลักสูตร SET e-learning ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเป็นอย่างมาก โดยมียอดจำนวนผู้เข้าเรียนสะสมตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันแล้วจำนวนกว่า 3.6 ล้านราย ทั้งนี้ กองทุนคาดหวังให้ผู้กู้ยืมทุกคนได้มีความรู้ทางการเงิน เพื่อสามารถบริหารจัดการรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมหรือสร้างโอกาสเพิ่มเติมให้แก่ตนเองในอนาคต ตลอดจนสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนได้ตามกำหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password