ธนารักษ์เดินหน้ามอบสัญญาเช่าที่ราชฯถึงสวนผึ้ง ราชบุรี

อธิบดีฯประภาศ คงเอียด นำทีมผู้บริหารกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้ชาวบ้านรวม 133 สัญญา กว่า 740 ไร่ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมี นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมในการนี้ ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับ กิจกรรมการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุ เป็นการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง โดย กรมธนารักษ์ได้จัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ครอบครองอยู่มาก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน

ทั้งนี้ การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุที่จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เมื่อปี พ.ศ.2564 ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง รวมจำนวน 133 สัญญา เนื้อที่ประมาณ 742 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา แบ่งเป็นเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 47 สัญญา และเช่าเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน 86 สัญญา และได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 (บางส่วน) และพบปะประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ด้วย

โดยการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ทำกิน สร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password