กรมสรรพสามิตแจ้งผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎ

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 พบการกระทำผิด จำนวน 579 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.75 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน   สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565  (ระหว่างวันที่ 21 –27 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 579 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.75 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 312 คดี ค่าปรับ 2.50 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 192 คดี ค่าปรับ 4.52 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 0.06 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 0.14 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.34 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 32 คดี ค่าปรับ 0.83 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 1.36 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,415.615 ลิตร ยาสูบ จำนวน 18,710 ซอง ไพ่ จำนวน 292 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 6,475.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,843 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 43 คัน

 สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 27 มกราคม 2565  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 9,067 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 176.70 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,742 คดี ค่าปรับ 41.75 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,262 คดี ค่าปรับ 90.62 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 147 คดี ค่าปรับ 1.57 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 218 คดี ค่าปรับ 15.16 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 46 คดี ค่าปรับ 2.08 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 458 คดี ค่าปรับ จำนวน 10.68 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 194 คดี ค่าปรับ 14.84 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 59,174.355 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,736,073 ซอง ไพ่ จำนวน 6,907 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 468,313.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 69,277 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 556 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต   โทร/โทรสาร 0 2241 4778.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password