ธอส.เข้าร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)มอบหมายให้ นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี เป็นผู้แทนธนาคาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานธนาคาร นำพวงมาลาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password