GPSC จับมือ ส.อ.ท. เดินหน้า “คนมีไฟ” ปี 2

GPSC – กลุ่มอุตฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เปิดรับสมัครองค์กรรัฐ และองค์กรเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการ “คนมีไฟ” ปีที่ 2 ส่งมอบแหล่งผลิตพลังงานสะอาดจากโซลาร์ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน นำไปพัฒนาชุมชนรอบข้าง ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 เม.ย. 2567 ขยายผลความร่วมมือ สู่ 500 กิโลวัตต์ ใน 5 ปี

นางปริญดา มาอิ่มใจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า GPSC ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดโครงการ “คนมีไฟ” ปีที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงนวัตกรรมพลังงานสะอาด ส่งมอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริต (On-Grid) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานด้านการศึกษา สาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐและไม่แสวงหาผลกำไร ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า นำไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามแผนดำเนินโครงการในระยะ 5 ปี (2566- 2570)

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ติดตั้งแล้วรวม 100 กิโลวัตต์ และเมื่อจบโครงการในปี 2570 จำนวนการติดตั้งรวมทั้งสิ้น 500 กิโลวัตต์ คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 20 ล้านบาท สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ราว 6,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับโครงการ “คนมีไฟ” ปีที่ 2 เปิดรับสมัครหน่วยงานเข้ารับคัดเลือก โดยต้องเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีขนาดการติดตั้งไม่เกิน 30 กิโลวัตต์ต่อแห่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องจัดทำโครงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดลงต่อเดือนไปใช้พัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน หน่วยงานหรือองค์กรใดที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่อทางดังต่อไปนี้ Email: gpsc.csr@gmail.com หรือ Tel/Line-id: 097-150-5161 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 นี้

โดยจะทำการคัดเลือกและประกาศผลภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 หลังจากนั้นจะมีการลงพื้นที่สำรวจหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก และคาดว่าจะสามารถติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password