EXIM BANK ร่วมงานสัมมนาเศรษฐกิจ’ 67 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมงานและรับฟังปาฐกถาพิเศษ “จับชีพจรชีวิตประเทศไทย” จาก อดีตรองนายกฯ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”  ในงานสัมมนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2567 ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “จับชีพจรชีวิตประเทศไทย” โดยมี นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฟังแนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เคลื่อนไปสู่ New Normal หลังโควิด-19 รวมถึงภาวการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศ ในงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2567 “ฝ่าเศรษฐกิจปีงูใหญ่ ชวนสร้างไทยให้ยั่งยืน” จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password