กระทรวงการคลังนำทำบุญตักบาตรเปิดศักราชใหม่

“2 รมช.คลัง” กฤษฎา จีนะวิจารณะ – จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นำทีมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เปิดศักราชใหม่ของการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็น ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง หน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงการคลัง

อาทิ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง  นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไท เป็นต้น โดยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password