JIGO ฉลองปี 5 มอบเกียรติบัตร นร.ประพฤติดี – ดีเดย์ 16 ธ.ค.นี้ บนเรือรอยัลปริ๊นเซส เอเชียทีค

ฉลองก้าวสู่ปีที่ 5! สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน (JIGO) จัดต่อเนื่องโครงการอภิบาลประชาราษฎร์ ด้วยการมอบ “เกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี” ให้แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ นำร่องโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯก่อน ดีเดย์ 16 ธ.ต.66 บนเรือรอยัลปริ๊นเซส ณ ท่าเรือเอเชียทีค รีเวอร์ฟร้อนท์ ด้าน “วิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ” ระบุ! สังคมจะเข้มแข็งได้เพราะมีคนดี และต้องเริ่มต้นที่เด็กไทยก่อน ประกาศเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียนเขียวขจีและมอบเครื่องผลิตขยะจากเศษอาหารในโรงเรียน พร้อมขอบคุณธนาคารออมสินที่มีส่วนร่วมกับโครงการดีๆ เพื่อสังคมไทย

นางสาววิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ นายกสมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน (JIGO) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ JIGO ได้ดำเนินงานมาครบปีที่ 5 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างผลงานเพื่อสังคมเอาไว้อย่างมากมายจนเป็นที่ประจักษ์และรับรู้กันในวงกว้าง ตั้งแต่การตรวจสอบอำนาจรัฐ และคอยทำหน้าที่ปกป้องอภิบาลประชาชน “คนดี” ที่ได้ร้องเรียนมายัง JIGO มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ ใน โครงการอภิบาลประชาราษฎร์ ด้วยการมอบ “เกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี” ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและทำอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีนี้ JIGO ได้รับเกียรติจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ประธานที่ปรึกษา และ พลเอกสายหยุด เกิดผล ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ทำการลงนามในเกียรติบัตร “อภิบาลประชาราษฎร์” รวมถึงตนที่ได้ลงนามร่วมในฐานะ “นายกสมาคมฯ” ทั้งนี้ เพื่อจัดมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศ โดยนำร่องโรงเรียนระดับมัธยมในกรุงเทพมหานคร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เพื่อสงเสริมและให้กำลังใจเด็กนักเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนให้มีขวัญและกำลังใจในการทำดีเพื่อสังคม อันจะทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง อยู่ได้เพราะมีคนดี โดยเมื่อสังคมแข็งแรง ประเทศชาติก็แข็งแรงเช่นกัน

“ต่อเนื่องกันไป สมาคม JIGO มีแผนจะดำเนินงานภายโครงการอภิบาลประชาราษฎร์ ด้วยการจัดทำ โครงการโรงเรียนเขียวขจี เพราะทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ของโรงเรียนในกรุงเทพฯมักจะรายล้อมไปด้วยอาคารคอนกรีตเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลทางด้านจิตใจต่อการศึกษาเล่าเรียนของเด็กนักเรียนได้ ดังนั้น หากจะเสริมธรรมชาติให้เด็กๆ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ มีความรักต่อต้นไม้และความเป็นพื้นที่สีเขียวได้ ก็จะทำให้เกิดภาวะจิตปรุงแต่งที่ดีขึ้น นำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และทำให้สมาธิในการเรียนย่อมดีขึ้นตามมาด้วย นางสาววิจิตติพร กล่าวและว่า

นอกจากนี้ ตนและคณะกรรมการบริหารสมาคม JIGO ยังมีแผนงานที่จะดำเนินการตามมา อาทิ การจัดทำโครงการย่อยสลายขยะให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ เนื่องจนที่ผ่านมา ตนมักจะเห็นเด็กนักเรียนบางคนทานอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากสามารถส่งเสริมให้มีการนำเศษอาหารเหล่านั้นมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพให้กับโรงเรียนได้ก็จะเป็นเรื่องดี ตนถึงมีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต “เครื่องกำจัดขยะสด”  เพื่อส่งมอบให้ทางโรงเรียนในการผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพของโรงเรียน ทั้งนี้ ยังสามารถต่อยอดโครงการ โดยนำปุ๋ยที่ได้ไปบำรุงต้นไม้ได้ตาม โครงการโรงเรียนเขียวขจี โดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยให้เปลืองงบประมานโรงเรียน

สำหรับการดำเนิน โครงการอภิบาลประชาราษฎร์ ด้วยการมอบ “เกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี” ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศในปีนี้ ทาง สมาคม JIGO ได้รับความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนในการดำเนินงาน ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง รวมถึง “ผู้ใหญ่ใจดี” อีกหลายท่าน โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นจาก ธนาคารออมสิน ซึ่งถือเป็นธนาคารที่ได้ชื่อว่าเป็น มิตรคู่ใจ” ของเด็กๆ ทั่วประเทศไทย โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ และบุคลากรของโรงเรียน มาโดยตลอด

ทั้งนี้ พิธีจัดมอบ เกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี ในโอกาสครบรอบปีที่ 5 ของสมาคม JIGO นั้น จะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่16 ธันวาคม2566 บนเรือรอยัลปริ๊นเซส ณ ท่าเรือเอเชียทีค รีเวอร์ฟร้อนท์ ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน (JIGO) จัดเป็น “องค์กรภาคประชาชน” ที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 โดยได้ก่อตั้งขึ้นในปีต่อมา โดยความคิดริเริ่มของ พลเอก สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น “ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์” และมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) และอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำหน้าที่ “ประธานที่ปรึกษา” ให้กับสมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เป็นต้นมา.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password