ออมสิน คว้า 2 รางวัลใหญ่ ผู้บริหารดีเด่น – รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน รับ 2 รางวัลใหญ่ในพิธีงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และนางอมรวรรณ เทศทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนธนาคาร รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 จากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล

โดยทั้ง 2 รางวัลที่ธนาคารได้รับ สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในทุกมิติ ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมปรับปรุงประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password