ธอส.จัดงาน GHBank Symphony Meeting 2023

ผู้บริหารระดับสูง ธอส.จัดงานถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ปี 66 รูปแบบ On-site ในงาน GHBank Symphony Meeting 2023 [ดำรงอยู่ + เติบโต =>ยั่งยืน]

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมถ่ายทอดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ธนาคารประจำปี 2566 ในงาน GHBank Symphony Meeting 2023 [ดำรงอยู่ + เติบโต =>ยั่งยืน] เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ เข้าใจ เห็นภาพเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย “การดำรงอยู่” คือการปรับตัว เริ่มต้นจากทัศนคติ สร้าง Growth Mindset ไม่ยึดติดกับคำว่าทำไม่ได้ เพื่อทำให้ธนาคารแข็งแกร่งดำรงอยู่ได้ “การเติบโต” ด้วยการจัดการความรู้ (KM) รวมถึงการสร้าง Innovation และการนำ Technology มาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น เป็นต้น และ “ความยั่งยืน” การเป็นองค์กรที่สามารถแข่งขัน ก้าวผ่านปัญหา หรือผลกระทบรุนแรงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์และผู้จัดการเขต/สาขาทั่วประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วมรับชมงานในรูปแบบ On-site ณ โรงแรม The Riverie by Katathani จังหวัดเชียงราย และมีผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า 2,000 คน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password