EXIM BANK ขอบคุณ ‘คนตัวเล็ก – พนง.’ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาไทยยั่งยืน

EXIM BANK จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน โอกาสฉลองครบรอบ 29 ปี ขอบคุณคนตัวเล็กและพนักงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเสวนากับ นางพิมพร รุ่งรชตะวาณิช รองประธาน บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเครื่องเงิน นางสาวเบญจวรรณ สร้อยประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศกุลตลาฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายมะม่วงแปรรูป และนายสมพัฒน์ สธนวรรธน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โอมมี่ เยลลี่ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกขนมเยลลี่ ตัวแทนลูกค้า SMEs หรือ “คนตัวเล็ก” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก EXIM BANK ในหัวข้อ “คนตัวเล็กกับบทบาท EXIM BANK เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจและขอบคุณพนักงาน EXIM BANK ในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรเพื่อสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในเวทีโลก โดยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้ขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการ EXIM BANK เพื่อเข้าสู่ Supply Chain การส่งออก

หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและพนักงานในงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2 ปี 2566 โอกาสฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 30 ของ EXIM BANK เพื่อขอบคุณพนักงานที่ช่วยกันสร้างปาฏิหาริย์ ทำให้ผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ในปี 2565 เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในหลายมิติ ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ 22 รางวัล ในปี 2566 ธนาคารจึงได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงานผ่านโครงการ Flexi Benefits สวัสดิการที่บริหารจัดการได้ตามความต้องการของพนักงานในซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีพนักงานเข้าร่วมโครงการกว่า 99.73% และดำเนินโครงการ HR Transformation ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน เสริมสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password