ธอส.จัดเงินฝาก ออมทรัพย์ Happy Savings เอาใจคนรักการออม มหกรรมแก้หนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดเงินฝากออมทรัพย์ Happy Savings อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.25% ต่อปี เอาใจคนรักการออมในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เอาใจคนรักการออม จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยสูง ที่งาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการออมมากขึ้น กับ เงินฝากออมทรัพย์ Happy Savings

โดยผู้เปิดบัญชีจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี (นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569) พิเศษ! บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.65% ต่อปี) พิเศษชั้นที่ 2!! จองสิทธิ์ภายในงานและเปิดบัญชี ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ต่อรายการ รับฟรี กระเป่าสะพายใบเล็ก 1 ราย/1 ใบ ณ สาขาในจังหวัดที่ธนาคารกำหนดภายในวันที่ 29 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password