สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ พระราชทาน ส.ค.ส.แก่กรมสรรพามิต

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. 2566

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีผู้เชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน นางวาสนา  เทียมสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตร่วมรับมอบดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password