ธอส. ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ธอส.ร่วมกับกระทรวงศึกษาฯ และหน่วยงานสถาบันการเงินภาครัฐ 12 แห่ง ร่วมลงนามกำหนดแนวทางและมาตรการความช่วยเหลือปัญหาหนี้สินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางภานิณี มโนสันติ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงาน และสถาบันการเงิน รวม 12 แห่ง โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามและเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์การเงิน เพื่อวางแผน รักษาวินัยทางการเงิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password