ดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ ธอส. ได้ง่ายๆ ผ่านแอป GHB ALL GEN / GHB ALL 

ธอส.เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าธนาคาร สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ ธอส. ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่าน Application : GHB ALL GEN และ GHB ALL เริ่ม 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าธนาคารที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2565 ที่ต้องการใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกับ ธอส. ได้แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารผ่านช่องทาง Application : GHB ALL GEN และ GHB ALL ที่ฟังก์ชั่น “บริการอื่น ๆ” และเลือก “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้” จากนั้นกรอกอีเมลที่ลูกค้าต้องการรับหนังสือ เพื่อให้ระบบส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยไปยังอีเมลที่ต้องการต่อไป หรือเข้าไปที่ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th คลิกที่แถบเมนูหลัก เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์” และไปที่ “เว็บแอปพลิเคชัน” จากนั้นให้เลือก “ระบบพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจำปี” เพื่อเข้าระบบหรือลงทะเบียนการใช้งาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยลูกค้าจะสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยเริ่มให้บริการผ่านช่องทาง Application และ เว็บไซต์ธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้  ลูกค้าที่ทำสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  หากประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจำปี จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิดังกล่าวกับธนาคารและยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร  เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่าน ซึ่งท่านไม่สามารถใช้หลักฐานเป็นหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรได้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมผ่านทาง Application GHB ALL GEN / GHB ALL หรือเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ https://cm01.ghbank.co.th/consentRD สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ www.ghbank.co.th.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password