EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯกทม.

EXIM BANK สนับสนุนน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน”

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ให้แก่นายไชยา โชติวรรธกวณิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password