โครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ครั้งที่ 3

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ประจำปี 2565

หลังจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ประจำปี 2565 ในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน และเขตหนองจอก ก็ได้รับรอยยิ้มและเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จนมาถึงการออกหน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบัง ณ วัดทิพพาวาส ซึ่งจะเป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายส่งท้ายปีให้กับผู้ที่มาร่วมโครงการฯ ได้มาตรวจรักษาสุขภาพฟันฟรี รวมถึงได้รับความรู้จากทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ที่มาให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาเบื้องต้นกับประชาชน เพื่อจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพฟันเพื่อนำไปปฏิบัติและบอกต่อกับคนอื่นๆ ต่อไปได้ ช่วยให้เกิดการป้องกันโรคทางสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password