TWZ ไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดเต็มจำนวน 420 ล.

TWZ ปิดจ๊อบ! ไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด 2 ปี 1 วัน มูลค่า 420 ล้านบาท ทั้งจำนวนตอกย้ำความน่าเชื่อถือและความมั่นใจของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า หลังจากที่ TWZ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 420 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่และหรือนักลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 22มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ครบทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว โดยตลอดระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่มีกำหนดจ่ายทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของ TWZ ขณะเดียวกันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถนำเสนอตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ลงทุนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ชุดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ในขณะนั้น รวมถึงสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการขยายการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเกินความคาดหมายในช่วงเวลานั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงโครงการในอนาคตของ TWZ ได้เป็นอย่างดี” นายกิตติพงศ์กล่าว

ล่าสุด บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายจำนวน 4,964,47 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 496.447 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน และมีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี มูลค่า 208.876 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ 705.32 ล้านบาท ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แผนการขยายธุรกิจของ TWZ ในอนาคตสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) และธุรกิจในสาย Non-Telecom ซึ่งได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี) และธุรกิจกัญชงกัญชา รวมถึงพืชกระท่อมและสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งขณะนี้มีพัฒนาการเป็นลำดับตามแผนที่วางไว้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password