JIGO จัดใหญ่ฉลองปี 4 มอบรางวัล ‘อภิบาลประชาราษฎร์’ บนเรือล่องเจ้าพระยา

สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน หรือ JIGO ภายใต้การนำของ “วิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ” จัดฉลองในโอกาสครบรอบปี 4 ก้าวสู่ปีที่ 5 โดยจัดมอบรางวัล “อภิบาลประชาราษฎร์” ให้กับบุคคลและนักเรียนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและสมาคมฯ บนเรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมความงดงาม 2 ฝั่งของกรุงเทพยามราตรี

ผ่านพ้นงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 4 และก้าวสู่ปีที่ 5 ไปแล้วสำหรับ สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน (JIGO) องค์กรภาคประชาชน ที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 โดยได้ก่อตั้งขึ้นในปีต่อมา โดยความคิดริเริ่มของ พลเอก สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น “ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์” และมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำหน้าที่ “ประธานที่ปรึกษา” ให้กับสมาคมจนถึงปัจจุบัน

ภายใต้การบริหารงานของ “นายกสมาคมฯคนปัจจุบัน” นางสาววิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ นั้น กล่าวได้ว่า องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐภาคประชาชนแห่งนี้ ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์มาแล้วมากมาย ไม่เพียงการตรวจสอบอำนาจรัฐ หาก JIGO ยังคอยทำหน้าที่ปกป้องอภิบาลประชาชน “คนสุจริต” ทั้งหลายมาอย่างต่อเนื่อง

“ภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของ สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน เป็นไปเพื่อช่วยเหลือและรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ที่ผ่านมา ตัวดิฉัน ในฐานะ นายกสมาคมฯได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก ชาว high networking individual และ เครือข่ายผู้มีรายได้สูง ทั้งคนไทยและต่างชาติ (expat) ที่เกิดความลำบากในการดำเนินกิจกรรมต่างๆกับภาครัฐ และได้มีการช่วยผ่อนหนักเป็นเบา และช่วยให้ผู้เดือดร้อนได้เข้าถึงการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วของภาครัฐมากขึ้นอย่างเป็นลำดับ นางสาววิจิตติพร ระบุและว่า…

หนึ่งในนั้น มีเรื่องใหญ่และอยู่ในความสนใจของสังคมไทย โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจการค้าระดับชาติ นั่นคือ การฟ้องร้องดำเนินคดีการสวมสิทธิ์โดยมิชอบ ในการครอบครองที่ดินจำนวน 4 ไร่เศษ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ที่ดินโฉนดเลขที่ 704, 705 และ 706 แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมที่ดินทั้ง 3 แปลงเป็นของ สมาคมหอการค้ากรุงเทพ แต่ต่อมาภายหลังได้ถูกกลุ่มบุคคลในหอการค้าไทย ได้ทำการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์จากสมาคมหอการค้ากรุงเทพเป็นหอการค้าไทยโดยทุจริต และสวมสิทธิ์เป็นสมาคมหอการค้ากรุงเทพโดยชอบด้วยกฎหมาย

พลเอก สายหยุด เกิดผล

ทว่า หนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมหอการค้ากรุงเทพที่ยังคงมีชีวิตหลงเหลืออยู่ ซึ่งก็คือ พลเอก สายหยุด เกิดผล และเป็นผู้มีสิทธิที่จะดำเนินการเรียกร้องทั้งความชอบธรรมและสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของสมาคมหอการค้ากรุงเทพกลับคืนมา โดยแต่งตั้งและมอบให้ นางสาววิจิตติพร ทำหน้าที่เป็น ประธานคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อการชำระบัญชีสมาคมหอการค้ากรุงเทพ และ นางสาววิจิตติพร ได้ดำเนินการต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวเรื่อยมา และปัจจุบันเรื่องดังกล่าวได้อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแล้ว

ก่อนหน้านี้ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อการชำระบัญชีสมาคมหอการค้ากรุงเทพ นางสาววิจิตติพร ได้ดำเนินการคู่ขนานกันไป กล่าวคือ ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนแก่ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.ฯ) ณ อาคารรัฐสภา เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง กรณีการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์จากสมาคมหอการค้ากรุงเทพเป็นหอการค้าไทยโดยทุจริต และสวมสิทธิ์เป็นสมาคมหอการค้ากรุคโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมตามคำร้องของ พลเอกสายหยุด เกิดผล และคณะกรรมการชำระบัญชีสมาคมหอการค้ากรุงเทพ

ข้างต้นคือ คือ สิ่งยืนยันถึงภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของสมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไป

ล่าสุดกับกิจกรรมพิเศษ ที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับภาคประชาชน นั่นคือ การจัดพิธีมอบ “ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลแห่งเกียรติยศ ประกาศนียบัตร อภิบาลประชาราษฎร์” มอบแก่บุคคลต้นแบบ ผู้ทำประโยชน์ ต่อประเทศชาติในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยประกาศนียบัตรดังกล่าว ได้รับการลงนามโดย พลเอก พิจิตร กุลละวนิชย์ และ พลเอกสายหยุด เกิดผล และงานได้จัดขึ้นเมื่อค่ำคืนของวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บนเรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส (ท่าเรือริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพ) โดยได้รับเกียรติจาก นายพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.แสงชัย อัฒฑ์ประภาวิน รวมถึง คณะผู้แทนจากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ (เบียร์สิงห์) และแขกผู้มีเกียรติ จำนวนมากเข้าร่วมงานในค่ำคืนนั้น

ภายในงานได้มีการจัดมอบเกียรติบัตร “อภิบาลประชาราษฎร์” ให้แก่ผู้บุคคลทั่วไปและนักเรียนมัธยมศึกษา (ร.ร.เซ็นต์คาเบรียล) ระหว่างการล่องเรือชมความงามของอาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า และสิ่งปลูกสร้าง ท่ามกลางแสงสีอันวิจิตรสวยงาม บริเวณ 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความประทับใจมิรู้ลืมให้กับบรรดาแขกเหรื่อและผู้เข้าร่วมงานฯ จนยากจะลืมเลือนได้

นางสาววิจิตติพร ในฐานะประธานจัดงานฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน อาทิ เบียร์สิงห์ (บุญรอดบริวเวอรี่) ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึง S&P โดยคุณภัทรา ศิลาอ่อน ที่จัดทำเค้กวันเกิดขนาด 10ปอนด์ มอบให้กับสมาคมฯ รวมถึง คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติฯทุกท่าน ที่ได้มีส่วนทำให้การจัดงานในค่ำคืนนี้ ผ่านพ้นไปด้วยดี และจะเป็นความทรงจำอันงดงามจนยากจะลืมเลือนไปได้ ดิฉันหวังใจว่าการจัดงานในปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป สมาคมฯยังจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดีและองค์กรภาคธุรกิจเหมือนเช่นในปีนี้”.

พร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password