ดีพร้อม ชู โครงการ NEC ดีพร้อม ปั้นผู้ประกอบการใหม่ปี 66

ดีพร้อม เผย ปี 2566 มุ่งปั้นผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้โครงการ NEC ดีพร้อม ผ่าน 3 แนวคิดหลัก “สร้างแนวคิด-ต่อยอดการผลิต-พิชิตตลาด” รับยุค Next Normal ตั้งเป้าปี 2566 จะมีผู้ประกอบการใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 2,100 ราย

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” เปิดเผยว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้คาดการณ์ว่าช่วงกลางปี 2566 เศรษฐกิจโลกในหลายประเทศมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่อแววส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีไทย หากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จึงมุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตได้แม้ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ ผ่าน “โครงการ NEC ดีพร้อม” ที่มุ่งเน้นปั้นผู้ประกอบการใหม่ (The New Young Blood) ให้พร้อมก้าวสู่ธุรกิจและสามารถแข่งขันได้สอดรับกับยุค Next Normal ที่ผู้คนในสังคมต่างมีวิถีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่จับจ่ายใช้สอยบนโลกออนไลน์กันเป็นปกติ จึงกลายเป็นโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ให้ผู้ประกอบการใหม่และแบรนด์ท้องถิ่นมีโอกาสเกิดและเติบโตได้

สำหรับโครงการ NEC ดีพร้อม จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผ่าน 3 ขั้นตอนพื้นฐาน คือ “สร้างแนวคิด-ต่อยอดการผลิต-พิชิตตลาด” โดยการสร้างแนวคิดธุรกิจ ดีพร้อมจะมุ่งให้ผู้ประกอบการใหม่ใช้ “การตลาดนำการผลิต” ด้วยการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการตลาด ดีพร้อมจะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการใหม่ตั้งแต่วันเริ่มต้นธุรกิจ ช่วยคัดเลือกสินค้าที่มีจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ มาผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะเดียวกันการต่อยอดการผลิตให้ดีพร้อม ยังจะเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่จากบุคคลที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในชุมชน สร้างธุรกิจชุมชนที่คนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมด้วยกัน โดยการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ เทคนิควิธี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการใหม่ได้เสริมศักยภาพการผลิต พร้อมต่อยอดสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดยิ่งขึ้น

รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่ เพิ่มโอกาสทางการตลาด ตามแนวคิดชุมชนสัมพันธ์เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และในส่วนการพิชิตตลาดแบบดีพร้อม จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถทำธุรกิจได้ในรูปแบบออมนิชาแนล (Omni Channels) โดยเพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวยงาม การไลฟ์สดขายสินค้าให้น่าติดตาม การทำโปรโมชัน และแคมเปญทางการตลาด

และจากผลสำรวจกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีในปี 2566 ได้แก่ ธุรกิจการค้าออนไลน์ (E-Commerce) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอมยารักษาโรค ธุรกิจท่องเที่ยวที่พัก การเดินทาง และธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับอานิสงส์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น

อีกทั้ง หลังจากมาตรการผ่อนคลายทำให้ผู้คนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ จึงเป็นเหตุให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในครึ่งปีหลังของปี 2565 และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทางดีพร้อมมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ในชุมชนสามารถเริ่มต้นธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งผ่านแผนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก

ทั้งนี้ ในปี 2565 ดีพร้อม สามารถสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้มากกว่า 500 ราย มีมูลค่าการลงทุนกว่า 400 ล้านบาท และมีการจ้างงานกว่า 1,600 ตำแหน่ง และในปี 2566 ดีพร้อมยังเดินหน้าสานต่อความสำเร็จการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ประกอบการใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 2,100 ราย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password