เปิดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิตปีงบ’65

“เอกนิติ” นำเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 หวังหาแนวทางบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกรม

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ได้มีการเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมี คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password