ยสท.ยกทีม! ถกร่วมอนุฯสภาผู้แทนราษฎร หวังคุมยาสูบและสยบบุหรี่หนีภาษี

ผู้ว่าการยาสูบฯนำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยภาคียาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุฯพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร หาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลกระทบจากการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) พร้อมด้วย นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร นางนิตยา ชัยวัณณคุปต์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด และ นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ ภาคียาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลกระทบจากการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย

โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจากกฎหมายที่บังคับใช้ ได้แก่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต โดยเบื้องต้นทางอนุกรรมาธิการมอบหมายให้ ยสท. สรุปประเด็นที่มีผลต่อปริมาณการจำหน่ายบุหรี่ที่ลดลง เพื่อทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password