‘สรรพากรไทย’ ร่วม MCAA CRS แลกข้อมูลบัญชีการเงินข้ามชาติ

ไทยเข้าร่วมภาคีความตกลง MCAA CRS เดินหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินระหว่างประเทศภายใน ก.ย.65 ด้านอธิบดีกรมสรรพากร ย้ำ! เพิ่มความโปร่งใสทางภาษีทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ ความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ความตกลง MCAA CRS ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างประเทศแบบพหุภาคีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางภาษีทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้ประเทศภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินของ ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศให้กับประเทศคู่สัญญาเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด 117 ประเทศ โดยประเทศในอาเซียนที่เป็นภาคีแล้ว ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

“ปัจจุบันกรมสรรพากร อยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงนี้ต่อรัฐสภา และภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ประเทศไทยจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินกับประเทศคู่สัญญาภายในเดือนกันยายน 2566 โดยการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในความตกลงนี้ ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่สำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบภาษีตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีมากขึ้น และทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นในการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป” อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password