‘10 พีไอเอ็ม สมาร์ท’ กองทุนการศึกษาที่ให้มากกว่าเงินทุน เติมฝัน เติมชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ครบรอบ 10 ปี “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” หรือ พีไอเอ็ม สมาร์ท (PIM SMART)กองทุนที่ให้มากกว่าทุนการศึกษา แต่ให้ทุนในการดำรงชีวิต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อโอกาสจากผู้รับ เป็นผู้ให้ สร้างเยาวชนไทยให้เติบโตแข็งแรงเป็นพลังของสังคมกว่า 1,691 ทุน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่  กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 10 ปี “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” หรือ พีไอเอ็ม สมาร์ท (PIM SMART) ในปี 2565 คณะกรรมการกองทุนฯได้จัดงาน PIM SMART Star ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าที่มีความประพฤติดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายของการฝึกปฏิบัติงานและการช่วยเหลือกัน โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กองทุนนี้มีนักศึกษาได้รับการสนับสนุนและสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้รวมกว่า 1,691ทุน

ซึ่งทั้งหมดเป็นความร่วมมือร่วมใจของ ผู้บริหาร บุคลากร ซีพี ออลล์,  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พีไอเอ็ม และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนค่าครองชีพ ก่อให้เกิด“กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” หรือ พีไอเอ็ม สมาร์ท (PIM SMART) ตั้งแต่ปี 2555 นอกจากให้ทุนในการดำรงชีวิตกับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วยังให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับนักศึกษาควบคู่ไปกับการจัดหางานพิเศษ และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมนักศึกษาตามความถนัด มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งจะหล่อหลอมให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต  ถือเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองและครอบครัว เพื่อก้าวออกไปเป็นบุคลากรที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรที่ตนเองสังกัด และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า

ปัจจุบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม ซีพี ออลล์ มีนักศึกษาที่กำลังศึกษา และ ศิษย์เก่าที่จบการศึกษารวมกว่า 21,000 คน พีไอเอ็มจึงไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ หรือ Corporate University แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส เพราะตระหนักเสมอว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่มีความหลากหลาย ทั้งภูมิหลังครอบครัว ฐานะความเป็นอยู่ ฯลฯ

โบ๊ท นนทวัฒน์ วุฒิคำ

“โบ๊ท นนทวัฒน์ วุฒิคำ”  หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุน PIM SMART ศิษย์เก่าจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เล่าด้วยความอิ่มเอมใจว่า

“นอกจาก ทุนการศึกษาที่ได้รับจนจบการศึกษาแล้ว ผมยังได้รับทุนสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงค่าที่พักด้วย เพราะนอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทำให้ผมได้มีที่อยู่และมีแรงที่จะศึกษาต่อไปครับ

กองทุนฯนี้เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ขาดเพียงโอกาสในการแสดงศักยภาพ กองทุนฯนี้ช่วยให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้และทำให้ผมค้นพบและแสดงศักยภาพในตัวเอง ที่สำคัญกว่านั้น กองทุนฯนี้ยังได้ให้โอกาสผมเข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังความเป็นจิตอาสา เรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วย ซึ่งผลจากการเรียนรู้การเป็นผู้ให้ตั้งแต่แรกนี้ทำให้เราเป็นคนที่นึกถึงผู้อื่นเสมอ

สำหรับใน โอกาสครบรอบ 10 ปี กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART Star ในวันนี้ เป็นงานที่อบอุ่นเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นวันที่พี่ๆศิษย์เก่าได้กลับมาบ้าน มาพบอาจารย์ มาพบพี่ๆ น้องๆ ในกองทุนฯ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน พร้อมกับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง เพื่อให้รุ่นน้องได้มีกำลังใจลในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต ผมขอขอบคุณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ซีพี ออลล์ และกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ ที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นมาครับ”

ปัจจุบัน โบ๊ท นนทวัฒน์ ได้ร่วมงานกับ บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในตำแหน่ง AI-NLP Engineer และ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันยอดนักปัญญาประดิษฐ์ Super AI Engineer Season 2 การแข่งขันที่เสริมสร้างพัฒนานวัตกร วิศวกร นักวิจัย วิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password