เปิดเอกสารลับ หลัง “TRUE-DTAC” ยื่นเพิ่มเติม เร่งบอร์ด กสทช.ควบรวมธุรกิจ


เปิดเอกสารลับ หลัง “TRUE-DTAC” ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เร่งบอร์ด กสทช.พิจารณาอนุมัติควบรวมธุรกิจของ 2 บริษัท หลังเวลาล่วงเลยมา 9 เดือน

จากกรณีที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้ยื่นหนังสือควบรวมธุรกิจระหว่างทั้ง 2 บริษัทเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อให้บอร์ด กสทช.ทั้ง 5 คนพิจารณาในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

สำหรับเอกสารที่ “TRUE-DTAC” ได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช.เพิ่มเติม เรื่อง การพิจารณาการรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC รายละเอียดดังนี้

เนื่องจากการพิจารณาการรวมธุรกิจของ กสทช.ได้มีความล่าช้าจากระยะเวลาที่กำหนดเวลานาน ผู้แจ้งการรวมธุรกิจจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ กสทช. ในการเร่งมีมติรับทราบการรวมธุรกิจในครั้งนี้ต่อไปโดยเร็วตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 4 ธันวาคม 25ุ60 อย่างไรก็ดี จากข้อมูลเรื่องเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะที่ปรากฎในสื่อสาธารณะรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมา

ผู้แจ้งการรวมธุรกิจมีความกังวลว่า หาก กสทช. จะพิจารณาเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะสำหรับการรวมธุรกิจในครั้งนี้ เงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามข้อ 12 ของประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมตามความเห็นของสำนักงานกฤษฎีกาตามที่มีการแพร่หลายในสื่อสาธารณะ

ดังนั้น หาก กสทช. จะมีการพิจารณาเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ ผู้แจ้งการรวมธุรกิจใคร่ขอเข้าหารือกับ กสทช. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์ที่สาธารณะและผู้ใช้บริการ รวมถึงอุตสาหกรรม และธุรกิจต่าง ๆ จะได้รับจากการรวมธุรกิจรวมไปถึงผลกระทบที่เงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะบางกรณีอาจมีต่อประโยชน์ดังกล่าว

เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ กสทช. เพื่อป้องกันความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อความได้สัดส่วนระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ซึ่งการเชิญผู้ประกอบการที่ประสงค์จะรวมธุรกิจเข้าชี้แจงข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลการรวมธุรกิจโทรคมนาคมในหลายประเทศในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลการรวมธุรกิจะมีการทำหนดเงื่อนไรหรือมาตรการฉพาะสำหรับการรวมธุรกิจนั้น ผู้แจ้งการวมธุรกิจจึงอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจาก กสทช. ในการเข้าประชุมหารือดังกล่าวและขอให้ กสทช. ได้โปรดแจ้งเวลาที่สะดวกในการประชุมหารือดังกล่าวให้ผู้แจ้งการรวมธุรกิจทราบเป็นการด่วนต่อไป

ก่อนหน้านี้ นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายศูนย์สิทธิผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ให้ยึดมั่นต่อหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธานฯ กสทช. และ ศ.พิรงรอง รามสูตร กรรมการ กสทช. เป็นผู้รับจดหมาย นอกจากนี้ยังได้มอบจดหมายให้กำลังใจแก่ ศ.พิรงรอง และกรรมการเสียงข้างน้อย ที่ยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password