สภาทนายฯผนึกสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อสมาชิก-บริการปชช. เชื่อ!แก้ปมทนายปลอมได้ 100%

สภาทนายความ “ยุคดิจิทัล” ผนึก แองเจิ้ล ไทม์ พลิกโฉมสู่องค์กรนวัตกรรมเต็มรูปแบบ ลั่น! แก้ไขปัญหาทนายปลอมได้ 100% เหตุเชื่อมต่อข้อมูลศาลโดยตรง พร้อมทดสอบระบบและเปิดใช้ 25 ธ.ค.นี้

สภาทนายความได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบใบอนุญาตทนายความดิจิทัลบนแพล็ตฟอร์ม Blockchain โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ นายอรรถพร อัมพวา กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7 ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ,นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก ,นายนพดล ทองสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแองเจิ้ล ไทม์ จำกัด, นายปรเมศวร์ เครือทอง กรรมการบริษัทแองเจิ้ล ไทม์ จำกัด เข้าร่วมพิธี ณ ที่ทำงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ดร.วิเชียร ย้ำว่า สภาทนายความได้กำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทั้งหมดของสภาทนายความและการบริการทั่วไป เริ่มตั้งแต่การพัฒนาระบบใบอนุญาต ทนายความแบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกทั่วประเทศไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง โดยกระทำตามบทบัญญัติทาง กฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำธุรกรรมและข้อมูลที่บันทึกมีผลทางกฎหมายเสมือน เอกสารที่ได้ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ยังทำให้ข้อมูลทนายความเป็นปัจจุบันและป้องกันกรณีการปลอมเเปลงเเอบอ้างเป็นทนายความ โดยพร้อมทดสอบระบบ และเริ่มใช้งานได้จริงภายในวันที่ 25 ธันวาคม นี้ โดยมีการใช้ระบบลายมือชื่อดิจิทัลกำกับในธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ ทำให้ธุรกรรมและข้อมูลดิจิทัลที่เกิดขึ้นมีผล เป็นต้นฉบับตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้ ทันทีด้วยข้อมูลปัจจุบันนโยบายนี้เป็นสัญญาประชาคมซึ่งตนให้ไว้หากได้รับดำรงตำแหน่งนายกสภาทนายความ

ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทนายความปลอมได้ 100% เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับทางศาลยุติธรรม สามารถตรวจสอบสถานะของทนายความได้ทันทีที่มีการแสดงตัวต่อศาล นอกจากศาลยุติธรรมแล้ว ยังจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานในกระบวนการที่ทำอื่นๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีความพร้อม.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password