IBANK ยัน! สินเชื่อใหม่ ไม่ประเมิน ต้น 1 ล. ผ่อนแค่ 2.5 พันต่อด. เป็นข่าวจริง

ธนาคารอิสลามฯยืนยันประเด็นปล่อยสินเชื่อบ้านใหม่ อนุมัติไวไม่ต้องประเมิน ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนคือข่าวจริง

รายงานข่าวจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ IBANK แจ้งกรณีเกิดกระแสข่าวในประเด็นเรื่อง “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อบ้านใหม่ อนุมัติไวไม่ต้องประเมิน ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน” ที่กระจายอยู่ในโลกโซเชียล โดยยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวได้ผลสรุปข้อเท็จจริงคือ ข่าวจริง

1. Website : https://bit.ly/3f9d3iX

2. Facebook AFNC :https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/photos/a.113638500070332/834178084683033/

3. Twitter AFNC :https://twitter.com/AFNCThailand/status/1572526435608449025

4. Line Official AFNC

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password